کارفرما : آقای مهندس داریوش توکلی
طراحی : سال 1393
محل : تهران ـ دربند
متراژ : 14000 مترمربع

مجتمع تجاری و اداری داریوش II