مشخصات شرکت

تجربه دگرگونی و تحول در شیوه های زندگی انسان امروز در عرصه های مختلف بخصوص صنعت ساختمان سازی و شهرسازی ,نشانگر آن است که همخوانی سنت ها با رویکردی متفاوت به نیاز زندگی امروز در حال شکلگیری است .این امر در دوران کنونی ,ساختمان سازس را به صنعتی رو به رشد تبدیل کرده است .هرچند ایفای نقش صنعت ساختمان در معماری و ساخت و ساز با رویکردهای جدید اجتناب ناپذیر می نماید اما ارزش های گدشته انسان نباید به دست فراموشی سپرده شوند.

توجه به معیارهایی نظیر سرعت در اجرا ,صرفه اقتصادی و بهینه سازی ,کیفیت و زیبایی,همگی فاکتورهای هستند که در صنعت ساختمان امروزی مطرح می گردند و تکنولوژی ساخت قطعات پیش ساخته و مدولار ,طراحی های صنعتی را ایجاد می کند که کاهش هزینه ها و سرعت در اجرا را در بر دارد ولی در کنار تمامی معیار ها ,شناخت نیاز های انسانی و خواستگاه فرهنگی ,معیارهای آسایش و ایجاد حس تعلق نیز عواملی هستند که معماران آگاه و با تجربه باید در طراحی های امروز از آنها بهره برند.به ویژه در سرزمینی با پیشینه ی تاریخی و معماری غنی که انتظار میرود این امر بیشتر به منحصه ظهور برسد.

مهندسین مشاور مانوش ری با توجه به دانش و شاخت متدهای اجرایی روز دنیا در صنعت ساختمان و همچنین با به کارگیری از ارزش های غنی معماری ایرانی در نظر دارد تا با نگاهی دقیق به فرهنگ و نیاز جامعه امروز ایران و در نظر گرفتن توانایی و تکنولوژی ساخت در داخل کشور و همچنین با بهره گیری از نوآوری های مدرن روز دنیا خواسته های کارفرمایان را با سلایق گوناگون و با در نظر گرفتن استانداردهای موجود برآورده نماید .باشد تا در این راستا رسالت محوله به نحو شایسته ای محقق گردد.